Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38065
Title: Tổ chức không gian vùng ven biển tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển bền vững
Authors: Trần, Văn Hiến
Keywords: Quy hoạch
Tổ chức không gian
Ven biển
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.294-297
Abstract: Theo tiến trình phát triển kinh tế xã hội, việc phát triển không gian ven biển tại các đô thị và nông thôn hiện nay là một vấn đề thực tiễn. Để hình thành các không gian ven biển đảm bảo tổ chức tốt và phù hợp với vùng biển Tỉnh Phủ Yên cần có những nghiên cứu về Quy hoạch Phát triển Bền vững;đảm bảo khả năng thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu - Nước biển dâng, Giải pháp đề xuất nêu ra dựa trên sự khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa truyền thống, xã hội của địa phương đồng thời phù hợp với hoạt động phát triển kinh tế ven biển hiện nay. Trong bài viết này tác giả phân tích một số vấn đề cơ bản về giải pháp tổ chức không gian chức năng: sản xuất, khu dân sinh, khu sinh hoạt đời sống, cảnh quan và bảo vệ môi trường; đảm bảo tích hợp phát triển giữa kinh tế, xã hội với cân bằng môi trường sinh thái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38065
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.