Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38077
Title: Tư hào ban tuyên huấn Khu ủy Khu V
Authors: Thu Hằng
Keywords: Ban tuyên huấn
Khu ủy Khu V
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.16-18
Abstract: Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Những tháng ngày chiến đấu gian khổ và chiến thắng của những cán bộ tuyên huấn Khu ủy Khu V là niềm tự hào của ngành Tuyên giáo cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38077
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.