Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Đức Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài vũ-
dc.date.accessioned2020-10-29T00:43:32Z-
dc.date.available2020-10-29T00:43:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230-
dc.description.abstractTrong quá trình phát triển của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sự lựa chọn khu vực ưu tiên trong thành phố để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh là rất quan trọng trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững với các yêu cầu như là: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước mặt cho địa phương: Hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm của nguồn nước thải; Phát triển đô thị theo hướng bền vững và đảm bảo cảnh quan chung cho các đô thị; Nâng cao cuộc sống của nhân dân đối với khu vực đô thị; Giải quyết được bài toán khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải. Bài báo này trình bày xây dựng mô hình AHP để lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Nhằm hỗ trợ cho địa phương chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải một cách tối ưu nhất và đảm bảo hài hòa giữa các tiêu chí, sự thống nhất giữa các bên liên quan. Mô hình được áp dụng vào quá trình lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên địa bản thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.40-46-
dc.subjectAHPvi_VN
dc.subjectHệ thống xử lý nước thảivi_VN
dc.subjectTiêu chívi_VN
dc.subjectThành phố Cao Lãnhvi_VN
dc.titleỨng dụng phương pháp phân tích cấu trúc AHP lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Thápvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.