Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38231
Title: Sự hài lòng với công việc và cách tiếp cận trong quản lý nguồn nhân lực: Khảo sát tại CTCP kinh doanh Thiết bị Công nghiệp
Authors: Vũ, Trí Tuấn
Keywords: Sự hài lòng với công việc
Yếu tố cấu thành
Chỉ số đo lường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.110-113
Abstract: Với xu hướng hội nhập và giao thoa với các xu hướng quốc tế ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện và có tính cạnh tranh cao. Muốn làm được điều đó, các tổ chức cần quan tâm đến sự hài lòng trong công việc của người lao động và triển khai việc khảo sát sự hài lòng với công việc của người lao động một cách khoa học, bài bản, có mục đích cụ thể cho từng đợt. Sử dụng Bộ Chỉ số mô tả công việc (Job Descriptive Index - JDI) đo 5 yếu tố: Bản chất công việc: Tiền lương; Đồng nghiệp; Người lãnh đạo; và Cơ hội thăng tiến, bài viết đã có những đánh giá xác thực về mức độ hài lòng của nhân viên với công việc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp. Từ đó, đề xuất những giải pháp để áp dụng chỉ số đo lường sự hài lòng với công việc của người lao động vào thực tiễn của tổ chức và địa phương, để có thể thu hút và giữ nhân lực chất lượng cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38231
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.