Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38234
Title: Hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp gối cao su lõi chì trong kết cấu liền kề
Authors: Nguyễn, Thanh Cao Phi
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Hệ cản lưu biến từ
Gối cao su lõi chì
Kết cấu liền kề
Động đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.56-59
Abstract: Bài báo này đánh giá hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ kết hợp gối cao su lõi chì trong kết cấu liền kề chịu động đất. Kết cấu chính được mô hình hóa thành hệ rời rạc với bậc tự do động lực học là chuyển vị ngang tại các tầng. Phương trình chuyển động của hệ kết cấu được thiết lập dựa vào cân bằng động và được giải bằng phương pháp Newmark. Hiệu quả giảm dao động được đánh giá thông qua kết quả ứng xử động thể hiện bời chuyển vị, gia tốc và Lực cắt khi hệ chịu kích động của gia tốc nền động đất. Kết quả phân tích cho thấy kết hợp hệ cản lưu biến từ và gối cách chấn làm giảm đáng kể phản ứng động của kết cấu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38234
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.