Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38260
Title: Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Tác phẩm
Đạo đức cách mạng
Công tác xây dựng
Chỉnh đốn đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.9-12
Abstract: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) tháng 12-1958 là một trong hơn 60 bài viết của Người có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38260
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.