Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38373
Title: Vấn đề “bản địa” trong kiến trúc
Authors: Trần, Mạnh Cường
Keywords: Bản địa
Kiến trúc
Vấn đề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 304 .- Tr.152-158
Abstract: “Kiến trúc bản địa” là cách nói vốn có nguồn gốc từ sự chinh phục thuộc địa của phương Tây, nhưng gần đây lại đang được đề cập nhiều như một hướng đi hiệu quả đối với kiến trúc của các nước đang phát triển, vấn đề “bản địa” trong kiến trúc đã trải qua một hành trình tương đối dài để được chấp thuận rộng rãi và được nhìn nhận như một cứu cánh cho những nỗ lực tạo dựng bản sắc kiến trúc địa phương trong xu hướng toàn cầu hóa và bản địa hóa kiến trúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38373
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.