Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38480
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khử mặn nước biển bằng quá trình màng chưng cất
Authors: Lê, Thanh Sơn
Nguyễn, Trần Điện
Nguyễn, Trần Dũng
Trần, Thu Hương
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Hiệu quả
Nước biển
Màng chưng cất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.33-38
Abstract: Việt Nam, nhu cầu dùng nước ngọt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đang tăng mạnh. Nếu đối chiếu với tiêu chuẩn thiếu nước của Tổ chức Khí tượng thế giới và của UNESCO, hiện nay nhiều vùng ở Việt Nam thiếu nước ở mức từ trung bình đến gay gắt, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Trong số các giải pháp cung cấp nước ngọt, khử mặn nước biển là một giải pháp đầy hứa hẹn có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề khan hiếm nước ngọt và nước sạch ở Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng hải đảo và vùng sâu vùng xa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38480
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.