Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38567
Title: Khảo sát nguyên nhân gây nhiễm trùng vết thương và đánh giá khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus tại Bệnh viện Quân Y 175
Authors: Đinh, Thị Ngân Hà
Hồ, Viết Thế
Keywords: Kháng kháng sinh
Nhiễm trùng vết thương
Quân Y 175
Staphylococcus aureus
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập 20, Số 02 .- Tr.112-119
Abstract: Vi khuẩn Staphylococcus aureus (5. aureus) là đối tượng gây nhiễm trùng thường gặp nhất ở bệnh viện và đây cũng là loại vi khuẩn có khả năng kháng kháng sinh mạnh nhất. Trong nghiên cứu này, tổng cộng 442 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175 bao gồm dịch, mù được thu thập và phân tích. Trong đó, tỷ lệ nhiễm trùng do vi khuẩn 5. aureus chiếm 15,2%. Các mẫu vi khuẩn S. aureus thu được sau đó được xác định có khả năng kháng lại 7 loại kháng sinh, gồm: penicillin 100%; oxacillin 76,1%; erythromycin 65,7%; cefalexin 67,7%; getamycin 35,8%; ciprofloxacin 28,3%, và vancomycin 7,5%. Kết quả phân tích không tìm ra sự khác biệt trong trình tự gene mecA của 9 mẫu S. aureus, nhưng có sự khác biệt về trình tự gene này giữa các mẫu trong nghiên cứu so với gene mecA của S. aureus ở các nước trên thế giới. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề để nghiên cứu sâu hơn mối liên quan giữa trình tự gene mecA và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn S. aureus.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38567
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.