Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38575
Title: Chỉnh sửa gen người dưới góc nhìn khoa học và đạo đức
Authors: Huỳnh, Văn Nhiệm
Keywords: Chỉnh sửa
Gen người
Khoa học và đạo đức
Góc nhìn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.40-41
Abstract: Bài viết phân tích và nêu lên việc chỉnh sửa gen của TS. Khuê được thực hiện trên tế bào mầm (ở đây là trứng đã thụ tinh) để phát triển thành con người cụ thể. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc đạo đức y khoa hiện hành, đồng thời có thể phát sinh những hậu quả chưa thể lường trước được về mặt di truyền cho các thế hệ tương lai của người được chỉnh sửa gen.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38575
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.