Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38604
Title: Mô hình hồi quy nhị phân đánh giá nguy cơ ngã cao khi thi công xây dựng công trình
Authors: Hà, Duy Khánh
Keywords: Ngã cao
Dự án xây dựng
Hồi quy nhị phân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.91-97
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích các nguyên nhân gây ra ngã cao khi thực hiện thi công các công trình xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Dựa vào tổng quan nghiên cứu và ý kiến của các chuyên gia, có 28 nguyên nhân được xác định là có khả năng gây ra ngã cao. Bằng một số phân tích thống kê dựa trên số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi khảo sát sử dụng thang đo 5 điểm, nghiên cứu này xác định có 3 nguyên nhân chính gây ra ngã cao là Nhân viên giám sát an toàn lao động thiếu năng lực và chuyên môn’, ‘Biện pháp thi công không đảm bảo an toàn lao động’, và ‘Thái độ làm việc của công nhân chưa nghiêm túc’. Các bên tham gia dự án bao gồm chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công đều đồng tình nhất quán với việc xếp hạng ảnh hưởng của các nguyên nhân gây ra ngã cao theo trị trung binh, Kết quả chính của nghiên cứu là đề xuất một mô hình hồi quy giữa 4 nhóm nhân tố liên quan gồm ‘Đặc điểm công trình’, ‘Bản thân người lao động’, ‘Người quản lý, giám sát, và ‘Dụng cụ và thiết bị bảo hộ’ với khả năng ngã cao. Mô hình đạt mức độ giải thích 87.2% và đạt được mức độ chính xác dự báo 95.8%. Ngoài ra, khi các nhóm nhân tố này biến thiên thay đỗi 10% thì khả năng xảy ra ngã cao cũng tăng lên trung bình 10.9%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38604
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.