Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38609
Title: Thực hiện hóa quy định về phụ nữ tham chính ở Việt Nam
Authors: Lương, Văn Tuấn
Keywords: Phụ nữ tham chính
Tỷ lệ nữ tham gia chính trị
Đảm bảo quyền tham gia chính trị của phụ nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.39-44
Abstract: Hiện thực hóa các quy định về phụ nữ tham chính ở nước ta trong giai đoan hiện nay cần phải được đấy mạnh theo chiều sâu nhằm đàm bảo quyền lợi của phụ nữ được thực thi đầy đủ trên thực tế. Điều này cho thấy vấn đề phụ nữ tham chính không chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng cầm quyền mà cần phải được triệt đế thi hành bằng các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hiện thực hóa chúng trên thực tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38609
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.