Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38616
Title: Tổng quan về các bệnh viêm khớp
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Vệnh viêm khớp
Tổng quan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.56-57
Abstract: Có nhiều loại viêm khớp: Viêm khớp do bệnh thần kinh, viêm khớp vô khuẩn, viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm khớp tinh thể nhỏ và phương pháp điều trị các loại bệnh viêm khớp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38616
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.