Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38635
Title: Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới
Authors: Đỗ, Đức Hồng Hà
Phùng, Lê Mai
Keywords: Tham nhũng
Hành vi nguy hiểm của xã hội
Chức vụ quyền hạn
Vụ lợi
Hậu quả nặng nề
Hiệu quả đấu tranh phòng
Chống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.22-27
Abstract: Tham nhũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Tham nhũng gây hậu quả nạng nề cho xã hội, vì vậy, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là yêu cầu cấp bách ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38635
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.