Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38644
Title: Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong nền đất yếu được gia cố bằng trụ đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật dưới công trình đắp cao ở Tiền Giang (Study on stress distribution in the soft ground improved by deep cement mixing and geotextile-reinforced supported road embankment in Tiền Giang)
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Ngọc Thắng
Trần, Thanh Tài
Keywords: Montmorillonite
CDM
Đất mềm
Mô phỏng số
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 620 .- Tr.78-82
Abstract: Phương pháp gia cố đất, phương pháp trộn sâu, thường được sử dụng để gia cố nền đất yếu trong đất phù sa ở đồng bằng, ví dụ như đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong nghiên cứu này, phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) bằng phần mềm PLAXIS được dùng để phân tích sự phân bố ứng suất lên trụ và đất nền của hệ trụ đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật trong gia cố nền đất yếu dưới công trình đắp cao ở tỉnh Tiền Giang. Bằng phương pháp này, cách ứng xử của cột đất trộn xi măng trong xử lý nền đất yếu được chỉ rõ bằng sự phân bố ứng suất và độ lún của cột đất xi măng và các lớp đất yếu. Đồng thời, quá trình lớn của công tác xây dựng nền đường được quan sát. Sự phân bố ứng suất trong cột đất xi măng và độ lớn cũng được rút ra từ sự phân tích của phương pháp PTHH.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38644
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.