Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38753
Title: Định hướng xây dựng nền kinh tế sáng tạo của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Hạ
Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Hiện đại hóa
Kinh tế
Nền kinh tế sáng tạo
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.23-35
Abstract: Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa là một phần quan trọng trong Tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Trong đó, sáng tạo là trụ cột chiến lược của việc xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa và đã trở thành một điểm sáng trong chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, động lực mới cho phát triển kinh tế của Trung Quốc. Bài viết tóm tắt một số thành tựu và phân tích những định hướng cơ bản trong xây dựng nền kinh tế sáng tạo của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38753
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.