Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38755
Title: Mức độ kiểm soát của Trung Quốc tại các vùng biển khu vực và thế giới
Authors: Đinh, Thị Thu
Keywords: Biển Đông
Chiến lược cường quốc biển
Các vùng biển
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.36-47
Abstract: Trong nỗ lực thực hiện chiến lược cường quốc biển. Trung Quốc không ngừng mở rộng sự hiện diện tiến tới kiểm soát, khống chế các vùng biển trong khu vực và trên thế giới. Biển Đông được coi là ưu tiên số một trong tham vọng khống chế trên biển của Trung Quốc. Bài viết tập trung vào 3 nội dung chính: Chiến lược biển của Trung Quốc, mức độ kiểm soát của Trung Quốc trên 4 vùng biển tiếp giáp nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, vị trí của Biển Đông trong tổng thể mục tiêu kiểm soát biển của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38755
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.