Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38861
Title: Thiết kế một số hệ thống thông minh trong giảng dạy tin học 10 chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng giáo dục STEM
Authors: Dương, Bích Thảo
Trần, Thị Diễm Hương
Keywords: Sư phạm Tin học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày phương pháp giáo dục STEM về dạy học tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó giúp giáo viên thiết kế bài giảng theo phương pháp này
Description: 106 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38861
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.