Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38863
Title: Hiệu quả giảm thiểu va đập của đệm cao su trong kết cấu liền kề chịu kích thích động đất
Authors: Doan, Kieu Van Tam
Nguyên, Mai Chi Trung
Do, Nguyên Duy Minh
Keywords: Công trình liền kề
Động đất
Đệm cao su
Giảm thiểu va đập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;No. 23 .- P.182-185
Abstract: Khảo sát thiệt hại do các trận động đất gây ra trong quá khứ và gần đây, nhận thấy kết cấu các công trình dễ bị hư hại nghiêm trọng hoặc sụp đổ hoàn toàn khi chuyển động nền từ trung bình đến mạnh. Quan sát trong số các thiệt hại kết cấu, va đập địa chấn xảy ra khá phổ biến. Các công trình liền kề có thể va đập lẫn nhau do sự khác biệt về đặc trưng động lực học của chúng, lệch pha dao động và khoảng hở không đủ đáp ứng chuyển vị tương đối. Bài báo này trình bày một phương pháp đơn giản để giảm thiểu va đập là sử dụng đệm cao su trong các công trình liền kề. Phương trình chuyển động chủ đạo cho công trình liền kề chịu va đập khi xảy ra động đất dược thiết lập bằng cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và dược giải bằng phương pháp tích phân số. Và sau đó, kết quả phân tích số cho thấy hiệu quả giảm thiểu va đập của đệm cao su trong công trình liền kề với tác dụng của kích ứng động đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38863
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.