Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38876
Title: Các bài toán sơ cấp liên quan đến bài toán vị trí.
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Trần, Thái Ngọc
Keywords: Sư phạm Toán
Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tổng hợp các kiến thức liên quan, các dạng bài toán, phương pháp giải và các ví dụ minh họa cho các bài toán, bao gồm các bài toán sơ cấp liên quan đến vị trí trên mặt phẳng, trong không gian và trên mặt phẳng phức.
Luận văn tổng hợp các kiến thức liên quan, các dạng bài toán, phương pháp giải và các ví dụ minh họa cho các bài toán, bao gồm các bài toán sơ cấp liên quan đến vị trí trên mặt phẳng, trong không gian và trên mặt phẳng phức.
Description: 90 tr.
90 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38876
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.