Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2020-11-09T07:56:57Z-
dc.date.available2020-11-09T07:56:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102-
dc.description.abstractPháp luật về giám sát hoạt động ngân sách nhà nước quy định những phương thức, cách thức để các chủ thể thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, việc giám sát hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về tài chính - ngân sách và kỹ năng giám sát ngân sách là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện một nền tài chính quốc gia minh bạch, hiệu lực và đạt hiệu quả cao.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.45-49-
dc.subjectPháp luật giám sátvi_VN
dc.subjectKỹ năng giám sátvi_VN
dc.subjectNgân sách nhà nướcvi_VN
dc.subjectHoạt động chấp hànhvi_VN
dc.titlePháp luật về giám sát hoạt động chấp hành ngân sách Nhà nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.