Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39222
Title: Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Campuchia và các quốc gia ASEAN: Kết quả và hạn chế
Authors: Trương, Quang Hoàn
Đồng, Văn Chung
Keywords: ASEAN
Campuchia
Đầu tư
Thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.19-30
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Campuchia với các quốc gia thành viên ASEAN kể từ năm 1999 đến nay, qua đó đánh giá một cách toàn diện những nỗ lực hội nhập, liên kết kinh tế của Campuchia với phần còn lại của ASEAN. Nghiên cứu cho thấy những nỗ lực tăng cường hội nhập, cùng với môi trường quốc tế tương đối thuận lợi đã giúp thúc đẩy phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại và đầu tư giữa Campuchia với các thành viên ASEAN khác. Tuy nhiên, quan hệ này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và thách thức liên quan đến cân bằng thương mại, chất lượng, cơ cấu thương mại, và tính đa dạng của đầu tư. Để vượt qua những thách thức, hạn chế này, đòi hỏi hai bên cần tăng cường tự do hóa thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, cũng như thực thi các sáng kiến kết nối khu vực trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39222
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.56.185


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.