Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39250
Title: Ứng dụng phương pháp ANP trong việc đánh giá mức độ tác độ của các nhóm yếu tố dẫn đến thành công của dự án D&B kết cấu thép với sự hỗ trợ của BIM
Authors: Lương, Đức Long
Lương, Khắc Tâm
Keywords: ANP
Kết cấu thép
BIM
Yếu tố dẫn đến thành công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.36-39
Abstract: Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích ANP (Analytical network process), bài báo này đã xác định mức độ tác động của các nhóm yếu tố dẫn đến thành công tác động đến các mục tiêu thành công chính của một dự án (chi phí, tiến độ, chất lượng) cho một dự án nghiên cứu điển hình, từ đó góp phần hỗ trợ quản lý dự án thành công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39250
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.