Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39260
Title: Nghiên cứu thực nghiệm sửa chữa và gia cường cho dầm bê tông cốt thép bằng vữa cốt sợi cường độ cao
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Nguyễn, Vũ Hùng
Nguyễn, Đình Hùng
Keywords: Bê tông
Ăn mòn cốt thép
Gia cường
Sức kháng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.54-58
Abstract: Kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn cốt thép là khá phổ biến. Do đó cần phải gia cường kết cấu bê tông cốt thép được tăng khả năng chịu tải và kéo dài tuổi thọ của công trình. Trong bài báo này, 03 dầm bê tông cốt thép được làm tăng tốc độ ăn mòn cốt thép lần lượt 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng trong dung dịch muối NaCl 3% và dòng điện một chiều 900 • A/cm². Lượng cốt thép bị mất mát do ăn mòn lần lượt là 11,3%, 14,3% và 24,8%. Sau đó, các dầm được gia cường bằng vữa cốt sợi cường độ cao và cốt thép thường. Kết quả cho thấy, các dầm được gia cường có độ cứng lớn hơn so với dầm đối chứng. Sức kháng của các dầm được gia cường tương đối giống nhau và lớn hơn so với dầm đối chứng lên đến 2,35 lần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39260
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.