Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39281
Title: Ảnh hưởng hệ dầm gân đến ứng xử thủy đàn hồi của tấm nổi dưới tác động tải di động sử dụng phương pháp Bem-Fem
Authors: Phạm, Hoàng Tiến
Phạm, Hồng Thái
Trần, Minh Thi
Nguyễn, Xuân Vũ
Lương, Văn Hải
Keywords: Tấm gia cường gân
TEM
BEM
Hydroelastic
VLFS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.115-122
Abstract: Ứng xử động lực học của kết cấu tấm nổi dưới tác dụng của tải trọng tập trung di động đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu trước đây. Nhìn chung trong các nghiên cứu này, kết cấu tấm thường là kết cấu tấm phẳng. Tuy nhiên trong ứng dụng thực tế, độ cứng của tấm tăng lên nhờ tấm được gia cường thêm gần. Dựa vào điều này, ứng xử động lực học của kết cấu tấm nổi gia cường gân dưới tác dụng của tải trọng tập trung di động được tập trung nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp phần tử biên (BEM - Boundary Element Method) và phần tử hữu hạn (FEM - Finite Element Method). Trong đó, phần kết cấu tấm được nghiên cứu theo lý thuyết tấm Reissner-Mindlin, mô hình tính toán bằng FEM sử dụng phần tử tứ giác 9 nút. Phần nước biển được mô hình tính toán bằng BEM với miền chất lỏng có kích thước gấp đôi kích thước của tấm nổi bên trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39281
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.