Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39370
Title: UBKT Huyện ủy Mường La chủ động tham mưu giúp cấp ủy
Authors: Trọng Đức
Keywords: UBKT
Mường La
Tham mưu
Huyện ủy
Cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.28-30
Abstract: Đảng bộ huyện Mường La (Sơn La) hiện có hơn 6.100 đảng viên, sinh hoạt tại 34 tổ chức cơ sở đảng (20 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở). Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đến nay, được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBKT Tỉnh ủy, UBKT Huyện ủy Mường La đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39370
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.