Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39637
Title: Những người trẻ nghĩ gì về phong cách và xu hướng nội thất?
Authors: Bích Thủy
Keywords: Người trẻ
Phong cách
Xu hướng
Nội thất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.19-22
Abstract: Giống như thiết kế kiến trúc, phong cách thiết kế nội thất đang ảnh hưởng lớn bởi xu thế toàn cầu hóa, xét trên phương diện hình thức cũng như tư duy thiết kế. Tại các nước đang phát triển như Thái Lan, Việt Nam... thiết kế nội thất nhà ở đang được hiểu và thực hành theo nhiều cách khác nhau. TCKT đã có cuộc phỏng vấn nhanh những KTS trẻ, nghiên cứu sinh đang học tập và làm việc trong và ngoài nước, sinh viên kiến trúc nội thất tại Việt Nam về những góc nhìn riêng của họ trong thiết kế nội thất nhà ở.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39637
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.