Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39648
Title: Kế toán Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển
Authors: Ngô, Thế Chi
Keywords: Kế toán Việt Nam
Quá trình hình thành và phát triển
Đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.25-32
Abstract: Hướng tới kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, 15 năm ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, GS. TS Ngõ Thế Chi, với tư cách người chủ trì Bộ sách "Kế toán Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cơ bản nhất của Bộ sách này. Đây là Bộ sách được biên soạn công phu của nhóm tác giả - các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện Tài chính biên soạn dưới sự chủ trì của GS.TS. Ngô Thế Chi và PGS.TS. Phạm Văn Đăng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39648
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.