Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39677
Title: Vật liệu gốm trong kiến trúc hiện đại
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: Vật liệu
Gốm
Kiến trúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.76-79
Abstract: Gốm (đất nung) là loại vật liệu đã có hàng ngàn năm, song hành cùng đời sống của con người. Vật liệu gốm trong kiến trúc cũng có lịch sử lâu đời, phát triển cùng với ngành kiến trúc - xây dựng của nhân loại. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, khi mà những vật liệu tự nhiên từ thời cổ đại như gỗ, đã dần bị thay thế trong vai trò vật liệu chính trong công trình thì vật liệu gốm vẫn hiện diện qua những thăng trầm thời gian, trong nhiều công trình. Và sang thế kỷ 21, mặc dù kiến trúc đã có những bước tiến mạnh mẽ thì gốm vẫn là một loại vật liệu quan trọng, chủ chốt để góp phần kiến tạo nên bản sắc ở những công trình hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39677
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.