Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39725
Title: Tính toán tiết diện dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên theo mô hình biến dạng
Authors: Võ, Thanh Lương
Đào, Văn Cường
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Mô hình biến dạng
Uốn xiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.15-17
Abstract: Bài báo này giới thiệu về tính toán tiết diện dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên theo quan điểm biến dạng, theo đó trình bày về phương pháp tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép theo hai tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN 5574:2018) và châu Âu (EN 1992-1-1 (2004)), đồng thời đề xuất công thức gần đúng để tính toán cho tiết diện chữ nhật, chữ T. Thực hiện ví dụ số nhằm làm sáng tỏ cách tính toán tiết diện bê tông cốt thép theo quan điểm biến dạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39725
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.