Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39805
Title: Ứng xử có kết 1 trục của đất sét yếu gia cường vải địa kỹ thuật và đệm cát
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Nguyễn, Thanh Tú
Ngô, Thị Thảo
Keywords: Vải địa kỹ thuật
Có kết
Vải địa kỹ thuật-cát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.133-136
Abstract: Một trong những phương pháp thay thế cát san lấp là sử dụng đất bùn từ lòng sông để giảm chi phí san lấp, tăng độ sâu lòng sông. Nghiên cứu giới thiệu phương pháp gia cường bằng đệm cát và vải địa kỹ thuật kiểu sandwich để tăng khả năng chịu lực, đẩy nhanh quá trình cố kết của đất bùn. Kết quả cho thấy phương pháp này đẩy nhanh quá trình cố kết của đất đến 48% cho mẫu gia cường vải địa kỹ thuật và 85% cho mẫu cát- vải địa ở cùng cấp tài. Hệ số cố kết và hệ số thấm, các hệ số nén lún Cr, Cc ủa đất tăng lên khi có lớp gia cường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39805
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.