Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39820
Title: Chuyển động dính-trượt của hệ hai bậc tự do đặt trên băng tải có tính đến hiệu ứng ma sát Stribeck
Authors: Phạm, Ngọc Chung
Nguyễn, Như Hiếu
Keywords: Chuyển động dính-trượt
Hiệu ứng Stribeck
Vòng trễ
Vòng giới hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.181-186
Abstract: Trong nghiên cứu này, các tác giả phân tích dao động dính - trượt trong một hệ hai bậc tự do chuyển động trên một băng tải với vận tốc hằng số trong đó có tính đến hiệu ứng ma sát Stribeck giữa băng tải và vật thể dao động. Hiệu ứng ma sát Stribeck xuất hiện trong trường hợp vận tốc tương đối giữa các bề mặt là khá nhỏ, gần với vận tốc không, mà ở đó lực ma sát giảm đơn điệu khi vận tốc tăng. Đối với các hệ dạng nhiều bậc tự do chuyển động trên băng tải, hiện tượng vận tốc thấp này ít được nghiên cứu chi tiết, do đó mục đích của nghiên cứu này là khảo sát các đặc tính động lực học của hệ dựa trên đề xuất sử dụng mô hình ma sát LuGre, một mô hình có nhiều ưu điểm và có thể bắt được hiệu ứng Stribeck. Hệ đang xét chứa hai vật, trong đó một vật đặt trên vật kia và gắn với nhau bởi một lò xo đàn hồi, liên kết giữa hai vật có thêm ràng buộc ma sát do tiếp xúc giữa hai bề mặt. Các đặt trưng của chuyển động dính - trượt giữa vật và băng tải, chuyển động dính giữa hai vật cùng với sự xuất hiện của các vòng trễ, vòng giới hạn được phân tích chi tiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý nghĩa của việc cần xét hiệu ứng Stribeck trong nhiều chuyển động chậm của các hệ động lực khác nhau liên quan đến ma sát giữa các bề mặt trong quá trình chuyển động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39820
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.