Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39822
Nhan đề: Nghiên cứu hiện trạng phát sinh rác thải nhựa tại các cấp trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Minh Ngọc
Lê, Thị Trinh
Phạm, Thị Mai Thảo
Từ khoá: Rác thải nhựa
Giảm thiểu
Ô nhiễm
Đồ nhựa dùng một lần
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.190-195
Tóm tắt: Phương pháp được đề xuất để nâng cao hiểu biết về RTN là kênh truyền thông thông qua báo chí, internet, video. Kết quả so sánh sự hiểu biết của học sinh vẽ RTN sau khi có hoạt động truyền thông cho thấy, 84% học sinh được phỏng hiểu biết vẽ tác động môi trường của RTN. Số lượng các em học sinh quan tâm tới RTN đã tăng lên từ 39% đến 65%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo trên quy mô lớn hơn nhằm đưa ra giải pháp hợp lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các cấp trường học trên phạm vi cả nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39822
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.