Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39825
Title: Kết quả thực hiện mô hình xét nghiệm chẩn đoán HIV tại cơ sở y tế tuyến huyện miền núi của tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2015 – 2016
Authors: Nguyễn, Việt Nga
Hồ, Thị Hiền
Nguyễn, Thanh Long
Keywords: HIV
Xét nghiệm HIV
Xét nghiệm tại điểm chăm sóc và điều trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.174-180
Abstract: Xét nghiệm HIV tại điểm chăm sóc và điều trị (POCT - Point of care testing) để chẩn đoán HIV là mô hình xét nghiệm sử dụng phương cách kết hợp 3 sinh phẩm nhanh tại cơ sở y tế tuyến huyện nhằm cung cấp xét nghiệm nhanh, chính xác, dễ tiếp cận để tăng hiệu quả xét nghiệm tại các khu vực đi lại khó khăn, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên số liệu thứ cấp ghi chép hoạt động xét nghiệm HIV được thực hiện trong thời gian can thiệp, mục tiêu nhằm mô tả kết quả thực hiện của mô hình xét nghiệm POCT chẩn đoán HIV và đánh giá các hiệu quả can thiệp. Thông tin về kết quả thực hiện xét nghiệm tại mô hình can thiệp gồm có kết quả xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán HIV, đăng ký điều trị tại cơ sở khám điều trị HIV và bắt đầu được điều trị ARV của bệnh nhân được quản lý và phân tích sử dụng phần mềm SPSS 18.0. Kết quả có 3074 khách hàng đến xét nghiệm HIV trong nghiên cứu, 100% khách hàng xét nghiệm đều quay trở lại nhận kết quả xét nghiệm. Trong đó: 4,1% khách hàng có kết luận dương tính với HIV, 82,5% khách hàng dương tính với HIV được kết nối với cơ sở chăm sóc điều trị HIV và 100% khách hàng đã kết nối đều được điều trị ARV. Mô hình can thiệp POCT chẩn đoán HIV tại cơ sở y tế tuyến huyện đã góp phần giảm tỷ lệ mất dấu trước khi nhận kết quả và cải thiện tỷ lệ bệnh nhân HIV được điều trị ARV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39825
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.