Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39858
Title: Thực trạng người mắc bệnh bụi phổi nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, năm 2016 – 2018
Authors: Nguyễn, Thanh Thảo
Nguyễn, Ngọc Hồng
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Bệnh bụi phổi
Bệnh bụi phổi silic
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.186-192
Abstract: Nhằm mô tả thực trạng người bệnh mắc bệnh bụi phổi nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung Ương, năm 2016 - 2018. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện có chủ đích gồm toàn bộ 172 người bệnh nằm điều trị tại khoa Bệnh phổi nghề nghiệp năm 2016 - 2018. Trong số 172 người bệnh được chẩn đoán xác định mắc bệnh bụi phổi: tuổi trung bình là 42,7 ± 9,9 tuổi, 98 % là người bệnh nam, nhóm người bệnh có tuổi ≤ 29 tuổi có tỷ lệ thấp nhất (chiếm 0,04%), với các nhóm tuổi còn lại số lượng người bệnh phân bố tương đối đồng đều. Có 48 người bệnh được rửa phổi toàn bộ, còn 124 người bệnh không đáp ứng tiêu chuẩn rửa phổi, trong đó nhóm tuổi 30 - 34 được chỉ định rửa phổi nhiều nhất. Người bệnh được chẩn đoán bệnh bụi phổi silic chiếm tỷ lệ cao nhất (54,1%), người bệnh nằm viện trung bình 19,7 ± 1,3 ngày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39858
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.