Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39859
Title: Thực trạng sức khỏe người lao động tại một công ty ngành dệt may tỉnh Yên Bái năm 2018
Authors: Lê, Thị Thanh Xuân
Trần, Trọng Phúc
Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Người lao động dệt may
Sức khoẻ
Yên Bái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.193-200
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành tại công ty may UNICO Global Yên Bái nhằm mô tả thực trạng sức khỏe người lao động tại công ty nghiên cứu năm 2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang áp dụng phỏng vấn trực tiếp 350 người lao động theo phân tích kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2018. Kết quả cho thấy tỷ lệ người lao động tại công ty có sức khỏe tốt và rất tốt là 58,6%, loại trung bình 28% và loại kém và rất kém là 13,4%. Tỷ lệ người lao động mắc các bệnh tiêu hóa là nhiều nhất (14,6%); tiếp đến các bệnh đường hô hấp (12%); bệnh huyết áp thấp (7,7%); tai mũi họng (6,9%). Nhóm mắc các bệnh liên quan đến tâm thần, vận động, nội tiết... chiếm những tỷ lệ rất thấp. Tình trạng sức khỏe của người lao động tại công ty nghiên cứu chủ yếu đạt mức từ trung bình trở lên. Cần phục hồi cho những người có sức khỏe rất kém và kém và hướng dẫn cho người lao động chủ động dự phòng các bệnh tật tại nơi làm việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39859
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.