Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39879
Title: Thực trạng dinh dưỡng và nhu cầu sử dụng chế độ ăn bệnh lý của người bệnh điều trị nội trú tại khối ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh – Pôn năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Đình Hưng
Trần, Liên Hương
Nguyễn, Huy Bình
Keywords: Bệnh viện Xanh Pôn
Chế độ ăn bệnh lý
Kiến thức thái độ
Tình trạng dinh dưỡng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.255-262
Abstract: Sử dụng hợp lý các chế độ ăn bệnh lý giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giúp ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân nội trú. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nhu cầu sử dụng chế độ ăn bệnh lý và kiến thức, thái độ của bệnh nhân về suất ăn bệnh lý. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 400 bệnh nhân điều trị nội trú tại khối Ngoại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019. Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng khá cao ở khoa tăng cường ngoại sau đó là khoa phẫu thuật thần kinh, và nhu cầu sử dụng chế độ ăn bệnh lý của bệnh nhân khối Ngoại khá cao, đặc biệt là khoa tăng cường ngoại, phẫu thuật thận kinh và chấn thương chỉnh hình với tỉ lệ lần lượt 82,35%, 78,00% và 74,32%. Phần lớn BN cho rằng sử dụng dịch vụ suất ăn bệnh lý sẽ đảm bảo đúng giờ, thuận tiện (85,75%) và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng (69,00%). 47,75 % BN cho rằng suất ăn bệnh lý sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp tăng hiệu quả điều trị (47,00%).Tỉ lệ BN sẽ sử dụng suất ăn bệnh lý trong suốt thời gian nằm viện chiếm tỉ lệ 42,25%. Kết luận: Cần đẩy mạnh dịch vụ cung cấp chế độ ăn bệnh lý tại khối Ngoại nhằm nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39879
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.