Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39965
Title: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Giáo dục Việt Nam
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 909 .- Tr.32-37
Abstract: Trước sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39965
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.