Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40042
Title: Chính sách FTA của Singapore trong bối cảnh quốc tế mới và một số hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Tự do hóa thương mại
Chính sách FTA
Singapore
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.35-44
Abstract: Singapore là quốc gia có diện tích nhỏ nhất ở Đông Nam Á, là thành viên của ASEAN, được xem là mô hình kinh tế thành công. Một trong những nguyên nhân thành công của quốc đảo này là đã theo đuổi một chính sách thương mại tự do thông thoáng nhất thế giới. Trong đó, chính sách FTA của Singapore được xem là một điểm nhấn quan trọng, là bài học tham khảo hữu ích cho các quốc gia đi sau như Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các FTA thế hệ mới có nhiều thay đổi như hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40042
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.