Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052
Nhan đề: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ quy luật phát triển theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bản
Tác giả: Lê, Thế Mẫu
Từ khoá: Tích lũy tư bản
Chu kỳ châu Á
Chiến tranh thương mại
Trung Quốc
Mỹ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.21-26
Tóm tắt: Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã trải qua ba chu kỳ của quá trình tích lũy. Từ khi bước vào thế kỷ XXI, nhiều biểu hiện cho thấy thế giới đang bước vào chu kỳ tích lũy mới của chủ nghĩa tư bản, được cho là Chu kỳ châu Á, bị chi phối bởi nền kinh tế của Trung Quốc. Mỗi chu kỳ tích lũy của chủ nghĩa tư bản điều diễn ra những cuộc chiến dưới những hình thức khác nhau. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa bùng phát mới đây được nhìn nhận dưới góc độ quy luật chu kỳ của quá trình tích lũy tư bản.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.