Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40055
Title: Một số thách thức đối với Việt Nam trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Keywords: Chương trình nghị sự 2030
Mục tiêu phát triển bền vững
Thách thức
Việt Nam
Liên Hiệp Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.56-66
Abstract: Năm 2015 ghi lại những dấu ấn quan trọng khi Việt Nam vừa kết thúc giai đoạn 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và cũng là một năm quan trọng khi Việt Nam đồng thời hưởng ứng thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, với cam kết đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững mới vào năm 2030. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là vẫn còn tồn tại những thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thì chắc chắn rằng sẽ vẫn còn những thách thức nối tiếp khi thực hiện 17 mục tiêu mới được đánh giá là toàn diện, bao trùm nhưng cũng đầy tham vọng. Bài viết dưới đây sẽ góp phần nhận diện một số thách thức chính đối với Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40055
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.