Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40081
Title: Thiết kế chế tạo máy đóng nan lô tự động
Authors: Vũ Dương
Lê, Thu Quý
Keywords: Nan lô
Rulô
Cảm biến
Động cơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.66-72
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế chế tạo máy đóng nan lô tự động. Một số giải pháp sáng tạo cũng như những khó khăn khi hoàn thiện đưa thiết bị vào sản xuất đã được mô tả. Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng thông qua 1 hợp đồng kinh tế với Viettel, sau khi hoàn thiện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền cuối năm 2019. Nhóm tác giả cũng đã được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam - VIFOTEC, năm 2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40081
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.