Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40083
Title: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6 – 36 tháng tuổi khám tư vấn dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng năm 2018
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Huyền
Nguyễn, Trọng Hưng
Nguyễn, Thị Hương Lan
Keywords: Suy dinh dưỡng
Vi chất dinh dưỡng
Viện Dinh dưỡng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.270-276
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang để xác định tình trạng dinh dưỡng trên 144 trẻ 6 - 36 tháng và bà mẹ/người chăm sóc trẻ. Kết quả cho thấy suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi cao nhất là 15,3%, nhẹ cân chiếm 13,9% và gầy còm chiếm 5,6%. Đa số các trẻ SDD thể nhẹ cân và gầy còm nằm trong độ tuổi 6 - 11 tháng. Tỷ lệ SDD thấp còi tập trung ở nhóm tuổi 12 - 23 tháng. Phần lớn trẻ hiện đang bị SDD phối hợp giữa thể nhẹ cân và thể thấp còi. Tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng: còi xương chiếm 53,5%, thiếu Canxi: 46,5%, thiếu vitamin D: 25,7%, biếng ăn: 33,3%, thiếu kẽm: 41,7%, đe dọa SDD: 35,4%, SDD: 20,8%, thiếu máu: 13,2%. Do đó, cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, khám và điều trị thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ở trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40083
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.