Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40127
Title: 10 Sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội năm 2018.
Authors: BBT
Keywords: Sự kiện tiêu biểu
Hà Nội
Năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.18
Abstract: Năm 2018 Hà Nội đã đạt được những kết quả phấn khởi, vượt trội. Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương xin trân trọng giới thiệu tới độc giả 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô trong năm qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40127
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.31 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.