Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40131
Title: Tất cả các khối kinh doanh của tập đoàn TKV trong năm 2018 đều có lãi
Authors: Minh Nghĩa
Keywords: Khối kinh doanh
Tập đoàn TKV
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.21
Abstract: Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong năm 2018, tất cả các chi tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính của Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước là 16.000 tỷ đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40131
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
767.14 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.