Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40153
Title: Ngành công thương Quảng Trị đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp
Authors: Hồng Huế
Keywords: Ngành Công thương
Quảng Trị
Xúc tiến thương mại
Doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.37
Abstract: Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông, làm thủy hải sản ở Quảng Trị được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động không chỉ diễn ra trong nước mà còn đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ ở ngoài nước. Qua đó, đã giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh kết nối với các nhà phân phối lớn, ký hợp đồng cung cấp sản phẩm vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. Mặt khác các hoạt động xúc tiến về tiêu thụ sản phẩm tại chỗ trong thời gian qua cũng được tăng cường. Trong đó, nổi bật là hội chợ công thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị 2018 và Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy hải sản tỉnh Quảng Trị năm 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40153
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
823.02 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.