Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40160
Title: Trường THPT Hướng Hóa 30 năm xây dựng và phát triển
Keywords: Trường THPT Hướng Hóa
Xây dựng
Phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.47
Abstract: Trường THPT Hướng Hóa tiền thân là Trường Bổ túc văn hóa của huyện Hướng Hóa. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ quy mô nhỏ bé ban đầu với chi 5 lớp cấp 3 và 7 lớp cấp 2, cơ sở vật chất là các phòng học tạm bợ bằng tranh tre. Được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Sở GD và ĐT, sự ủng hộ có hiệu quả của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, hội cha mẹ học sinh, sự chăm ngoan hiếu học của các thế hệ học sinh... Trường THPT Hướng Hóa đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng. Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, góp sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40160
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
759.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.