Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40174
Title: Hòa Phát bán gần nửa triệu tấn thép trong tháng 8
Authors: Nghi Trần
Keywords: Hòa Phát
Thép
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.8
Abstract: Trong tháng 8/2020, thép xây dựng Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường gần 500.000 tấn sản phẩm, bao gồm trên 320.000 tấn thép thành phẩm và 170.000 tấn phôi. Đây là mức sản lượng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40174
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
310.24 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.