Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40242
Title: Nghiên cứu tính toán, thiết kế hệ thống cẩu thủy lực chữ a sử dụng cho các tàu dịch vụ
Authors: Hoàng, Văn Sĩ
Nguyễn, Duy Trinh
Keywords: Cẩu chữ A
Bộ nguồn thủy lực (HPU)
Tàu dịch vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.120-126
Abstract: Bài báo đề cập đến vấn đề tính toán và thiết kế một hệ thống cẩu thủy lực kiểu chữ A, lắp đặt sau đuôi tàu dịch vụ, nhằm mục đích phục vụ các hoạt động như tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, rồi kéo ống và nâng hạ các thiết bị dầu khí khi tàu hoạt động trên biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40242
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.