Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40245
Title: Tân Uyên phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2020
Keywords: Tân Uyên
Cán đích
Nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.80-81
Abstract: Năm 2018, sau 10 năm chia tách, thành lập huyện, Tần Uyên đã ra khỏi danh sách 63 huyện nghèo. Huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Tân Uyên đạt 20/24 tiêu chí đô thị văn minh. Thành quả đó khẳng định hướng đi đúng đắn của huyện Tân Uyên trong thời gian qua, đó là: tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phát huy những thành quả đã đạt được, Tân Uyên đang nỗ lực phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40245
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.